Sociaal Economische Agenda Noordoostpolder 2020 – 2024

Raderen in beweging

In Noordoostpolder werken we samen aan de economische groei, volgens het model ‘Raderen voor groei’. De raderen geven focus aan het sociaal economisch handelen van de gemeente. De uitvoering vindt plaats op verschillende niveaus, met als spil de sectortafels. Daarbij werken we sectoroverschrijdend waar dat kan, en sectorspecifiek waar dat nodig is.

De verslagen van de sectortafels zijn te vinden op deze website. Ook is er per sectortafel een contactpersoon te vinden. Mail gerust als u meer wilt weten of aan wilt sluiten.

Meer lezen over de acht raderen voor groei? Klik hier of op de afbeelding.
Wilt u het Sociaal Economisch Beleid lezen dat hoort bij deze agenda? Klik dan hier.