Lobby voor verbreding van de N50

oktober 2021 De lobby loopt nog steeds, op allerlei niveaus. Status mei 2020 We breiden de lobby uit en creëren draagvlak. – Op korte termijn aanpak Kampen-Kampen Zuid. – Op lange termijn volledige verdubbeling Kampen Zuid-Hattemerbroek. Status september 2019 We bespreken in DUN-verband (Dronten/Urk/Noordoostpolder) en met MKB-Midden Nederland hoe ondernemers kunnen bijdragen aan de lobby.…

Een optimaal fietsknooppuntennetwerk

oktober 2021 Het fietsknooppunten netwerk is geoptimaliseerd en landelijk wordt het beheer nu ieder jaar gecheckt voor de website https://www.fietsnetwerk.nl. Intern leveren we hiervoor de informatie aan. Daarnaast komt op de website van Visit Noordoostpolder een routemodule om je eigen fietsroutes samen te stellen in onze gemeente. Er zijn verder drie aantal TOP’s (Toeristisch Opstap…

Noordoostpolder als e-bike regio

oktober 2021 De ZZL-aanvraag waar dit project deel van uitmaakt is in december 2020 gehonoreerd. Inmiddels ontwikkelt Visit Flevoland een thematische e-bikeroute die langs de tien dorpen gaat. Voor de zomer van 2022 zal deze op de website staan Status oktober 2020 We zien kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio, in combinatie met…

Veranderingen in verkeer

oktober 2021 Status is ongewijzigd. Status september 2019 Bij verkeerskundige aanpassingen is het erg nuttig om betrokken bedrijven te betrekken via een klankbordgroep. Gemeente Noordoostpolder heeft hier ervaring mee, de betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd door ondernemers. De klankbordgroep kan ook een rol vervullen voor andere wegbeheerders. Als gemeente leggen we dat contact.

Knelpunten in het verkeer

oktober 2021 Deze activiteit is ondergebracht in de mobiliteitsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Ondernemers zijn betrokken bij het opstellen. De visie moet nog worden vastgesteld in de gemeenteraad. Status september 2019 Ondernemers ervaren een aantal knelpunten in de huidige verkeerssituatie. Dit onderwerp speelt in de primaire agrarische sector en bij logistieke ondernemers. Eerste stap is…

Collectieve vormen van vervoer

oktober 2021 Deelauto’s hebben inmiddels hun intrede gedaan in Noordoostpolder. De vraag vanuit de expertarena’s kwam vooral voort uit de behoefte aan betere bereikbaarheid voor stagiairs en jonge medewerkers, bijvoorbeeld in het buitengebied. Samen met gemeente Steenwijkerland kijken we naar de kansen voor deelmobiliteit, te ontsluiten via een platform waarop je allerlei voertuigen kunt reserveren…

Lobby Lelylijn

oktober 2021 De lobby voor de Lelylijn loopt volop. De argumentatie is niet meer uitsluitend gericht op de relatie Noorden – Groningen, maar op het hele netwerk. Voor Noordoostpolder ligt er een directe relatie tussen het bouwen voor de ‘overloop’ uit drukke gebieden en het bieden van goede bereikbaarheid via spoor. Status oktober 2020 We…