Opleidingsarrangementen in de zorg

oktober 2021 Deze pilot is succesvol. Een groot aantal van de deelnemers heeft een baan. Eventuele vervolgtrajecten maken onderdeel uit van de activiteit ‘Zorgpilots’ Status mei 2020 Bij ZONL draait een project voor welzijnsassistenten. Dit project loopt tot 2022. Er is subsidie om 100 deelnemers (35fte) op te leiden. Dat zijn voor een beperkt deel…

Opleidingstraject voor de maakindustrie

oktober 2021 Deze activiteit wordt opgepakt binnen het Innovatiecluster Noordoostpolder. Zie de website http://icnop.nl Status mei 2020 In januari bleek dat er onvoldoende kandidaten zijn voor een vervolg traject in de maakindustrie. WerkCorporatie en UWV blijven zoeken naar geschikte kandidaten om aan de vraag bij werkgevers te voldoen. Momenteel hebben veel bedrijven minder productiviteit, en is…

Versterking techniekonderwijs

oktober 2021 De aanpak Sterk Techniek Onderwijs is volop in uitvoering en verloopt goed. De gezamenlijke aanpak en agenda is inspirerend voor andere sectoren, bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Status januari 2020 Op 16 december 2020is de aanvraag goedgekeurd door het ministerie. In 2020 gaan de partners aan de slag. Het eerste resultaat is er al,…

Lokaal arbeidsmarktberaad

oktober 2021 Op praktisch niveau lopen allerlei initiatieven: de denktank Onderwijs – Arbeidsmarkt, het project Sterk Techniek Onderwijs, projecten vanuit Innovatiecluster Noordoostpolder en Agrofoodcluster. Uit een analyse die vlak voor de zomer is opgeleverd blijkt dat er terrein te winnen is door deze projecten meer in samenhang te brengen en meer vooruit te kijken naar…

Scholen en omscholen van werkzoekenden

oktober 2021 De werkloosheid is laag, veel mensen slagen er in een baan te vinden. Het ontwikkelfonds van de Regio Zwolle wordt door steeds meer mensen gebruikt, ook om vanuit een baan verder te ontwikkelen. Status november 2019  Voor de projecten ‘Opleidingsarrangementen in de zorg’ en ‘Zijinstromers in de maakindustrie’ wordt nu onderzocht of de…

Goed netwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

oktober 2021 De WerkCorporatie vervult nog steeds een belangrijke rol in het begeleiden van mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen. Het werkgeversteam heeft goede contacten met de lokale ondernemers. Status september 2019 In het najaar van 2019 worden gesprekken gevoerd door gemeente en WerkCorporatie met Concern voor Werk/Social Firm over de…

Regionaal Fonds Human Capital

oktober 2021 Het programma Upgrade Jezelf Regio Zwolle en heb bijbehorende opleidingsfonds draaien volop. In overleg met de betrokken ministeries wordt gekeken naar een vervolg van Human Capital Agenda. Status oktober 2020 De gemeente werft een kwartiermaker die onderzoekt welke kansen er nog meer liggen op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt.In het voorjaar van 2021 brengt…