Energie en Energietransitie

status mei 2022 De gemeente heeft intensief contact met Liander over de congestie op het elektriciteitsnet. Ook de BVN is betrokken. Er wordt gezocht hoe netwerkbeheerder en gemeenten vanuit hun rol de problemen voor ondernemers die voorkomen uit de netcongestie kunnen beperken en zo snel mogelijk oplossen. Het Netwerk Energieneutraal focust zich momenteel op drie…

Huisvesting scholieren MBO Aeres

oktober 2021 Door de grote impact van corona op het onderwijs is dit onderwerp niet acuut genoeg geweest om samen op te pakken. De verkenning is wel uitgevoerd, en lijkt kansrijk genoeg voor het uitwerken van een businesscase. Er is samenhang met het agendapunt ‘woon/werkconcepten voor studenten, stagiairs en expats’ Status september 2019 MBO Aeres…

Woon/werkconcepten voor studenten, stagiairs en expats

oktober 2021 Door de druk op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker functies vervuld te krijgen. In Regio Zwolle is gestart met het project ‘Next’ waarbij ondernemers die toptalent werven samen bepaalde taken oppakken, bijvoorbeeld bij de huisvesting, eventueel taalonderwijs, traineeprogramma’s en vervoer. In overleg met een aantal ondernemers onderzoeken we of Noordoostpolder aansluit bij…

Inbreng ondernemers in nieuwe Woonvisie

oktober 2021 De Woonvisie is vastgesteld in oktober 2020, inclusief de inbreng van een groep ondernemers. Status oktober 2020 De woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de woonvisie is de huisvesting van stagiairs, studenten en expats. Status augustus 2020 Iedereen kon tot 13 augustus reactie geven op de…

Een optimaal fietsknooppuntennetwerk

oktober 2021 Het fietsknooppunten netwerk is geoptimaliseerd en landelijk wordt het beheer nu ieder jaar gecheckt voor de website https://www.fietsnetwerk.nl. Intern leveren we hiervoor de informatie aan. Daarnaast komt op de website van Visit Noordoostpolder een routemodule om je eigen fietsroutes samen te stellen in onze gemeente. Er zijn verder drie aantal TOP’s (Toeristisch Opstap…

Noordoostpolder als e-bike regio

oktober 2021 De ZZL-aanvraag waar dit project deel van uitmaakt is in december 2020 gehonoreerd. Inmiddels ontwikkelt Visit Flevoland een thematische e-bikeroute die langs de tien dorpen gaat. Voor de zomer van 2022 zal deze op de website staan Status oktober 2020 We zien kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio, in combinatie met…

Lobby Lelylijn

oktober 2021 De lobby voor de Lelylijn loopt volop. De argumentatie is niet meer uitsluitend gericht op de relatie Noorden – Groningen, maar op het hele netwerk. Voor Noordoostpolder ligt er een directe relatie tussen het bouwen voor de ‘overloop’ uit drukke gebieden en het bieden van goede bereikbaarheid via spoor. Status oktober 2020 We…

Breed uitvoeringsprogramma voor gebiedsmarketing 2.0

oktober 2021 De gemeenteraad stemde op 13 september 2021 in met het plan voor strategisch gebiedsmarketing. De raad gaat nog mee besluiten over een toekomstige organisatievorm voor de gebiedsmarketing; dit onderdeel wordt aangepast in het plan. Er wordt nu door een kwartiermaker, samen met betrokkenen en gemeente, verder gewerkt aan de uitwerking. Status juli 2020…

Aansluiten bij Regionale Energie Strategie

status oktober 2021 De RES 1.0 is opgesteld. Daarin werkt de gemeente samen met de andere Flevolandse gemeenten. Flevoland kan in 2030 5,81 terrawatuur aan duurzame energie opwekken. Dat is ruim 5% van de totale Nederlandse opdracht in het Klimaatakkoord. Iedere regio moet om de twee jaar een vernieuwde RES opleveren. Uitgangspunt voor Flevoland is…

Circulaire economie

oktober 2021 Het stimuleren van een circulaire economie is van groot belang, maar heeft vooral bij kleinere ondernemers niet de prioriteit. Als gemeente leren we in regionaal verband van elkaar wat de beste benadering is. Ook grotere ondernemers voelen de urgentie steeds meer. Status oktober 2020 Noordoostpolder draait mee in een onderzoek naar de toekomstbestendigheid…