Hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder

status oktober 2021 Vanuit het Innovatiecluster is intensief contact met Hogeschool Windesheim om zitten personeel verder op te leiden tot HBO-niveau. Ook MBO Friese Poort ontwikkelt AD-programma’s in samenwerking met hogescholen. Op het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum zijn plannen voor een onderwijscampus. De plannen worden samen met DNW, NLR, RDW, Friese Poort en Windesheim…

Effecten van Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

status mei 2022 De aanleg van de Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland is nog niet begonnen. Status december 2019 De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland biedt ook kansen voor ondernemers en werkzoekenden in Noordoostpolder. Tijdens de bouw, maar ook door samenwerking tussen maritieme bedrijven en maakbedrijven, ketenverlenging in de foodsector en versterking van het techniekonderwijs. In…

Outdoor- en activiteitencluster Kuinderbos

status mei 2022 De werkzaamheden voor het entreegebied Kuinderbos worden dit jaar afgerond. De recreatieondernemers zijn betrokken bij het vrijetijdscluster in oprichting. oktober 2021 De gebiedsvisie is vooral een verkenning geworden met daarin de wensen van de verschillende betrokkenen. Dit zal verder uitgewerkt worden met de betrokken ondernemers. Staatsbosbeheer en Eigen Wijze zijn met behulp…

Waterlandlijn en de Bloemenlijn

status mei 2022 Deze activiteit is afgerond. oktober 2021 Het thema voor landelijke promotie in 2022 van het NBTC zal draaien om de Floriade en Green Cities. Het centrum van activiteiten is Almere. Vooral voor overnachtingen mogen we hieruit extra bezoekers verwachten Onze promotie gaat hierop vol inzetten. Dit jaar en begin van het volgend…

Leefstijlenvinder inzetten

status mei 2022 Deze activiteit is afgerond. oktober 2021 geen wijzigingen ten opzichte van vorige statusupdate, de leefstijlenvinder wordt nog steeds ingezet. Status september 2019 In 2019 is een leefstijlenonderzoek uitgevoerd. Die wordt nu doorontwikkeld naar een leefstijlenvinder. Deze leefstijlenvinder geeft inzicht in de omvang van groepen en hun vrijetijdsvoorkeuren. Het helpt ondernemers om hun…

Ontmoeting logistieke ondernemers

oktober 2021 De groep logistiek wordt uitgebreid met groothandel. In november 2021 staat een fysieke ontmoeting gepland. Status augustus 2020 In oktober is een nieuwe bijeenkomst. Dit zover de coronamaatregelen het toelaten. Status september 2019 Tijdens de expertarena ‘Logistiek’ bleek behoefte aan ontmoeting tussen ondernemers onderling. Koopman International heeft inmiddels de deelnemers aan de expertarena…

Jonge ondernemers helpen

oktober 2021 Status is ongewijzigd. We verwijzen nog steeds actief door naar Horizon en Kennispoort, organisatie die (jonge) ondernemers helpen om hun plannen te financieren en/of te verscherpen. Status september 2019 Jonge ondernemers hebben vaak de potentie om verder te groeien of op te schalen. Maar ze zijn niet altijd in beeld. Kennispoort en Horizon…

Roadmap ‘drones in de landbouw’

oktober 2021 De inzet van drones, maar ook autonome voertuigen is nog steeds onderwerp van onderzoek. Gemeente Noordoostpolder fungeert in eerste fasen vaak als medefinancier van onderzoek dat binnen de gemeente plaatsvindt. In latere fasen wordt dat overgelaten aan de markt en/of fondsen met meer financiële armslag. In de sectortafel Agro en Food komen nieuwe…

Smart Farming Award instellen

status mei 2022 Op 10 mei ontving Gejo Grading Services BV uit Luttelgeest de Smart Farming Award Noordoostpolder voor hun innovatie, de Smart Grader. oktober 2021 Het Agrofoodcluster heeft door andere prioriteiten nog geen voorstel kunnen maken voor de uitwerking en toegevoegde waarde van een Smart Farming Award in ons gebied. Status september 2019 Het…

Verbeteren betrokkenheid (jonge) agrariërs

oktober 2021 In de sectortafel Agro en Food is besloten tot een social media-campagne waarin (jonge) agrarische ondernemers, bedrijfopvolgers en stagiairs centraal staan. Status september 2019 Onderwerp agenderen in de sectortafel ‘Agro en Food’.