Energie en Energietransitie

status mei 2022 De gemeente heeft intensief contact met Liander over de congestie op het elektriciteitsnet. Ook de BVN is betrokken. Er wordt gezocht hoe netwerkbeheerder en gemeenten vanuit hun rol de problemen voor ondernemers die voorkomen uit de netcongestie kunnen beperken en zo snel mogelijk oplossen. Het Netwerk Energieneutraal focust zich momenteel op drie…

Hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder

status oktober 2021 Vanuit het Innovatiecluster is intensief contact met Hogeschool Windesheim om zitten personeel verder op te leiden tot HBO-niveau. Ook MBO Friese Poort ontwikkelt AD-programma’s in samenwerking met hogescholen. Op het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum zijn plannen voor een onderwijscampus. De plannen worden samen met DNW, NLR, RDW, Friese Poort en Windesheim…

Werkende armen in beeld

mei 2022 Dit onderwerp is in de sectortafel Gezondheidszorg aan bod gekomen, omdat daar veel mensen werken met een beperkt aantal uren. In een volgend overleg bekijken we mogelijkheden om mensen ‘te verleiden’ meer uren te werken. In de andere tafels is aandacht gevraagd voor instrumenten als bijzondere bijstand en scholingsbudget voor werknemers. status september…

Lobby voor verbreding van de N50

oktober 2021 De lobby loopt nog steeds, op allerlei niveaus. Status mei 2020 We breiden de lobby uit en creëren draagvlak. – Op korte termijn aanpak Kampen-Kampen Zuid. – Op lange termijn volledige verdubbeling Kampen Zuid-Hattemerbroek. Status september 2019 We bespreken in DUN-verband (Dronten/Urk/Noordoostpolder) en met MKB-Midden Nederland hoe ondernemers kunnen bijdragen aan de lobby.…

Ontmoeting logistieke ondernemers

oktober 2021 De groep logistiek wordt uitgebreid met groothandel. In november 2021 staat een fysieke ontmoeting gepland. Status augustus 2020 In oktober is een nieuwe bijeenkomst. Dit zover de coronamaatregelen het toelaten. Status september 2019 Tijdens de expertarena ‘Logistiek’ bleek behoefte aan ontmoeting tussen ondernemers onderling. Koopman International heeft inmiddels de deelnemers aan de expertarena…

Schoolverlaters uit Noordoostpolder volgen

oktober 2021 Er is niet voldoende capaciteit om dit volledig op te pakken. Deels wordt er wel invulling gegeven door de social media kalender Agrofood, gericht op HBO en WO-studenten. Zie ook de activiteit ‘Studentendag organiseren’ Status augustus 2020 We maken een programma voor schoolverlaters om hen te volgen tijdens studie buiten Noordoostpolder. En om…

Woon/werkconcepten voor studenten, stagiairs en expats

oktober 2021 Door de druk op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker functies vervuld te krijgen. In Regio Zwolle is gestart met het project ‘Next’ waarbij ondernemers die toptalent werven samen bepaalde taken oppakken, bijvoorbeeld bij de huisvesting, eventueel taalonderwijs, traineeprogramma’s en vervoer. In overleg met een aantal ondernemers onderzoeken we of Noordoostpolder aansluit bij…

Inbreng ondernemers in nieuwe Woonvisie

oktober 2021 De Woonvisie is vastgesteld in oktober 2020, inclusief de inbreng van een groep ondernemers. Status oktober 2020 De woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de woonvisie is de huisvesting van stagiairs, studenten en expats. Status augustus 2020 Iedereen kon tot 13 augustus reactie geven op de…

Veranderingen in verkeer

oktober 2021 Status is ongewijzigd. Status september 2019 Bij verkeerskundige aanpassingen is het erg nuttig om betrokken bedrijven te betrekken via een klankbordgroep. Gemeente Noordoostpolder heeft hier ervaring mee, de betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd door ondernemers. De klankbordgroep kan ook een rol vervullen voor andere wegbeheerders. Als gemeente leggen we dat contact.

Knelpunten in het verkeer

oktober 2021 Deze activiteit is ondergebracht in de mobiliteitsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Ondernemers zijn betrokken bij het opstellen. De visie moet nog worden vastgesteld in de gemeenteraad. Status september 2019 Ondernemers ervaren een aantal knelpunten in de huidige verkeerssituatie. Dit onderwerp speelt in de primaire agrarische sector en bij logistieke ondernemers. Eerste stap is…