Werkende armen in beeld

mei 2022 Dit onderwerp is in de sectortafel Gezondheidszorg aan bod gekomen, omdat daar veel mensen werken met een beperkt aantal uren. In een volgend overleg bekijken we mogelijkheden om mensen ‘te verleiden’ meer uren te werken. In de andere tafels is aandacht gevraagd voor instrumenten als bijzondere bijstand en scholingsbudget voor werknemers. status september…

Outdoor- en activiteitencluster Kuinderbos

status mei 2022 De werkzaamheden voor het entreegebied Kuinderbos worden dit jaar afgerond. De recreatieondernemers zijn betrokken bij het vrijetijdscluster in oprichting. oktober 2021 De gebiedsvisie is vooral een verkenning geworden met daarin de wensen van de verschillende betrokkenen. Dit zal verder uitgewerkt worden met de betrokken ondernemers. Staatsbosbeheer en Eigen Wijze zijn met behulp…

Waterlandlijn en de Bloemenlijn

status mei 2022 Deze activiteit is afgerond. oktober 2021 Het thema voor landelijke promotie in 2022 van het NBTC zal draaien om de Floriade en Green Cities. Het centrum van activiteiten is Almere. Vooral voor overnachtingen mogen we hieruit extra bezoekers verwachten Onze promotie gaat hierop vol inzetten. Dit jaar en begin van het volgend…

Leefstijlenvinder inzetten

status mei 2022 Deze activiteit is afgerond. oktober 2021 geen wijzigingen ten opzichte van vorige statusupdate, de leefstijlenvinder wordt nog steeds ingezet. Status september 2019 In 2019 is een leefstijlenonderzoek uitgevoerd. Die wordt nu doorontwikkeld naar een leefstijlenvinder. Deze leefstijlenvinder geeft inzicht in de omvang van groepen en hun vrijetijdsvoorkeuren. Het helpt ondernemers om hun…

Inbreng ondernemers in nieuwe Woonvisie

oktober 2021 De Woonvisie is vastgesteld in oktober 2020, inclusief de inbreng van een groep ondernemers. Status oktober 2020 De woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de woonvisie is de huisvesting van stagiairs, studenten en expats. Status augustus 2020 Iedereen kon tot 13 augustus reactie geven op de…

Een optimaal fietsknooppuntennetwerk

oktober 2021 Het fietsknooppunten netwerk is geoptimaliseerd en landelijk wordt het beheer nu ieder jaar gecheckt voor de website https://www.fietsnetwerk.nl. Intern leveren we hiervoor de informatie aan. Daarnaast komt op de website van Visit Noordoostpolder een routemodule om je eigen fietsroutes samen te stellen in onze gemeente. Er zijn verder drie aantal TOP’s (Toeristisch Opstap…

Noordoostpolder als e-bike regio

oktober 2021 De ZZL-aanvraag waar dit project deel van uitmaakt is in december 2020 gehonoreerd. Inmiddels ontwikkelt Visit Flevoland een thematische e-bikeroute die langs de tien dorpen gaat. Voor de zomer van 2022 zal deze op de website staan Status oktober 2020 We zien kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio, in combinatie met…

Collectieve vormen van vervoer

oktober 2021 Deelauto’s hebben inmiddels hun intrede gedaan in Noordoostpolder. De vraag vanuit de expertarena’s kwam vooral voort uit de behoefte aan betere bereikbaarheid voor stagiairs en jonge medewerkers, bijvoorbeeld in het buitengebied. Samen met gemeente Steenwijkerland kijken we naar de kansen voor deelmobiliteit, te ontsluiten via een platform waarop je allerlei voertuigen kunt reserveren…

Lobby Lelylijn

oktober 2021 De lobby voor de Lelylijn loopt volop. De argumentatie is niet meer uitsluitend gericht op de relatie Noorden – Groningen, maar op het hele netwerk. Voor Noordoostpolder ligt er een directe relatie tussen het bouwen voor de ‘overloop’ uit drukke gebieden en het bieden van goede bereikbaarheid via spoor. Status oktober 2020 We…

Lokaal arbeidsmarktberaad

oktober 2021 Op praktisch niveau lopen allerlei initiatieven: de denktank Onderwijs – Arbeidsmarkt, het project Sterk Techniek Onderwijs, projecten vanuit Innovatiecluster Noordoostpolder en Agrofoodcluster. Uit een analyse die vlak voor de zomer is opgeleverd blijkt dat er terrein te winnen is door deze projecten meer in samenhang te brengen en meer vooruit te kijken naar…