Goed netwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

oktober 2021 De WerkCorporatie vervult nog steeds een belangrijke rol in het begeleiden van mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen. Het werkgeversteam heeft goede contacten met de lokale ondernemers. Status september 2019 In het najaar van 2019 worden gesprekken gevoerd door gemeente en WerkCorporatie met Concern voor Werk/Social Firm over de…

Regionaal Fonds Human Capital

oktober 2021 Het programma Upgrade Jezelf Regio Zwolle en heb bijbehorende opleidingsfonds draaien volop. In overleg met de betrokken ministeries wordt gekeken naar een vervolg van Human Capital Agenda. Status oktober 2020 De gemeente werft een kwartiermaker die onderzoekt welke kansen er nog meer liggen op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt.In het voorjaar van 2021 brengt…

Het verhaal van Flevoland

oktober 2021 Sinds januari 2021 heeft de gemeente een eigen website, Visit Noordoostpolder, gekoppeld aan de website Visit Flevoland. Deze website zijn we nu aan het vullen met veel informatie, routemodule en er wordt gekeken naar hoe we het beste gevonden kunnen worden door bezoekers. Ook de toeristische kaart zal begin 2022 opnieuw en verbeterd…

Breed uitvoeringsprogramma voor gebiedsmarketing 2.0

oktober 2021 De gemeenteraad stemde op 13 september 2021 in met het plan voor strategisch gebiedsmarketing. De raad gaat nog mee besluiten over een toekomstige organisatievorm voor de gebiedsmarketing; dit onderdeel wordt aangepast in het plan. Er wordt nu door een kwartiermaker, samen met betrokkenen en gemeente, verder gewerkt aan de uitwerking. Status juli 2020…

Aansluiten bij Regionale Energie Strategie

status oktober 2021 De RES 1.0 is opgesteld. Daarin werkt de gemeente samen met de andere Flevolandse gemeenten. Flevoland kan in 2030 5,81 terrawatuur aan duurzame energie opwekken. Dat is ruim 5% van de totale Nederlandse opdracht in het Klimaatakkoord. Iedere regio moet om de twee jaar een vernieuwde RES opleveren. Uitgangspunt voor Flevoland is…

Circulaire economie

oktober 2021 Het stimuleren van een circulaire economie is van groot belang, maar heeft vooral bij kleinere ondernemers niet de prioriteit. Als gemeente leren we in regionaal verband van elkaar wat de beste benadering is. Ook grotere ondernemers voelen de urgentie steeds meer. Status oktober 2020 Noordoostpolder draait mee in een onderzoek naar de toekomstbestendigheid…

Sectortafels samenstellen

oktober 2021 Alle sectortafels zijn samengesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, instellingen en overheid. In de praktijk blijkt de samenstelling te wisselen, afhankelijk van de onderwerpen die actueel zijn in de sector. In veel sectortafels is arbeidsmarkt het belangrijkste thema. Status september 2019 In 2019 worden alvast mensen benaderd om deel te nemen aan…