Hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder

status oktober 2021 Vanuit het Innovatiecluster is intensief contact met Hogeschool Windesheim om zitten personeel verder op te leiden tot HBO-niveau. Ook MBO Friese Poort ontwikkelt AD-programma’s in samenwerking met hogescholen. Op het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum zijn plannen voor een onderwijscampus. De plannen worden samen met DNW, NLR, RDW, Friese Poort en Windesheim…

Werkende armen in beeld

mei 2022 Dit onderwerp is in de sectortafel Gezondheidszorg aan bod gekomen, omdat daar veel mensen werken met een beperkt aantal uren. In een volgend overleg bekijken we mogelijkheden om mensen ‘te verleiden’ meer uren te werken. In de andere tafels is aandacht gevraagd voor instrumenten als bijzondere bijstand en scholingsbudget voor werknemers. status september…

Schoolverlaters uit Noordoostpolder volgen

oktober 2021 Er is niet voldoende capaciteit om dit volledig op te pakken. Deels wordt er wel invulling gegeven door de social media kalender Agrofood, gericht op HBO en WO-studenten. Zie ook de activiteit ‘Studentendag organiseren’ Status augustus 2020 We maken een programma voor schoolverlaters om hen te volgen tijdens studie buiten Noordoostpolder. En om…

Woon/werkconcepten voor studenten, stagiairs en expats

oktober 2021 Door de druk op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker functies vervuld te krijgen. In Regio Zwolle is gestart met het project ‘Next’ waarbij ondernemers die toptalent werven samen bepaalde taken oppakken, bijvoorbeeld bij de huisvesting, eventueel taalonderwijs, traineeprogramma’s en vervoer. In overleg met een aantal ondernemers onderzoeken we of Noordoostpolder aansluit bij…

Inbreng ondernemers in nieuwe Woonvisie

oktober 2021 De Woonvisie is vastgesteld in oktober 2020, inclusief de inbreng van een groep ondernemers. Status oktober 2020 De woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de woonvisie is de huisvesting van stagiairs, studenten en expats. Status augustus 2020 Iedereen kon tot 13 augustus reactie geven op de…

Collectieve vormen van vervoer

oktober 2021 Deelauto’s hebben inmiddels hun intrede gedaan in Noordoostpolder. De vraag vanuit de expertarena’s kwam vooral voort uit de behoefte aan betere bereikbaarheid voor stagiairs en jonge medewerkers, bijvoorbeeld in het buitengebied. Samen met gemeente Steenwijkerland kijken we naar de kansen voor deelmobiliteit, te ontsluiten via een platform waarop je allerlei voertuigen kunt reserveren…

Lobby Lelylijn

oktober 2021 De lobby voor de Lelylijn loopt volop. De argumentatie is niet meer uitsluitend gericht op de relatie Noorden – Groningen, maar op het hele netwerk. Voor Noordoostpolder ligt er een directe relatie tussen het bouwen voor de ‘overloop’ uit drukke gebieden en het bieden van goede bereikbaarheid via spoor. Status oktober 2020 We…

Zorgpilots

oktober 2021 In de sectortafels van juni en oktober is een aantal concrete projecten benoemd. Bijvoorbeeld het inzetten van jongeren om veelgebruikte applicaties in de zorg beter geoefend te krijgen bij de huidige werknemers, en het organiseren van een zorginspiratiedag. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke aanpak op de schaal van Noordoostpolder / Urk, met…

Zorgsector als aantrekkelijke werkgever

oktober 2021 De tafel Gezondheidszorg is 2x bijeen geweest. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke agenda om de sector aantrekkelijk te maken voor jongeren en zij-instromers. Ook zorgtechnologie gaat een steeds belangrijker rol spelen. Status september 2019 Investeren in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de zorgsector als werkgever, met nieuwe vormen van…