Opleidingsarrangementen in de zorg

oktober 2021 Deze pilot is succesvol. Een groot aantal van de deelnemers heeft een baan. Eventuele vervolgtrajecten maken onderdeel uit van de activiteit ‘Zorgpilots’ Status mei 2020 Bij ZONL draait een project voor welzijnsassistenten. Dit project loopt tot 2022. Er is subsidie om 100 deelnemers (35fte) op te leiden. Dat zijn voor een beperkt deel…

Lokaal arbeidsmarktberaad

oktober 2021 Op praktisch niveau lopen allerlei initiatieven: de denktank Onderwijs – Arbeidsmarkt, het project Sterk Techniek Onderwijs, projecten vanuit Innovatiecluster Noordoostpolder en Agrofoodcluster. Uit een analyse die vlak voor de zomer is opgeleverd blijkt dat er terrein te winnen is door deze projecten meer in samenhang te brengen en meer vooruit te kijken naar…

Scholen en omscholen van werkzoekenden

oktober 2021 De werkloosheid is laag, veel mensen slagen er in een baan te vinden. Het ontwikkelfonds van de Regio Zwolle wordt door steeds meer mensen gebruikt, ook om vanuit een baan verder te ontwikkelen. Status november 2019  Voor de projecten ‘Opleidingsarrangementen in de zorg’ en ‘Zijinstromers in de maakindustrie’ wordt nu onderzocht of de…

Goed netwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

oktober 2021 De WerkCorporatie vervult nog steeds een belangrijke rol in het begeleiden van mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen. Het werkgeversteam heeft goede contacten met de lokale ondernemers. Status september 2019 In het najaar van 2019 worden gesprekken gevoerd door gemeente en WerkCorporatie met Concern voor Werk/Social Firm over de…

Regionaal Fonds Human Capital

oktober 2021 Het programma Upgrade Jezelf Regio Zwolle en heb bijbehorende opleidingsfonds draaien volop. In overleg met de betrokken ministeries wordt gekeken naar een vervolg van Human Capital Agenda. Status oktober 2020 De gemeente werft een kwartiermaker die onderzoekt welke kansen er nog meer liggen op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt.In het voorjaar van 2021 brengt…

Breed uitvoeringsprogramma voor gebiedsmarketing 2.0

oktober 2021 De gemeenteraad stemde op 13 september 2021 in met het plan voor strategisch gebiedsmarketing. De raad gaat nog mee besluiten over een toekomstige organisatievorm voor de gebiedsmarketing; dit onderdeel wordt aangepast in het plan. Er wordt nu door een kwartiermaker, samen met betrokkenen en gemeente, verder gewerkt aan de uitwerking. Status juli 2020…

Aansluiten bij Regionale Energie Strategie

status oktober 2021 De RES 1.0 is opgesteld. Daarin werkt de gemeente samen met de andere Flevolandse gemeenten. Flevoland kan in 2030 5,81 terrawatuur aan duurzame energie opwekken. Dat is ruim 5% van de totale Nederlandse opdracht in het Klimaatakkoord. Iedere regio moet om de twee jaar een vernieuwde RES opleveren. Uitgangspunt voor Flevoland is…

Circulaire economie

oktober 2021 Het stimuleren van een circulaire economie is van groot belang, maar heeft vooral bij kleinere ondernemers niet de prioriteit. Als gemeente leren we in regionaal verband van elkaar wat de beste benadering is. Ook grotere ondernemers voelen de urgentie steeds meer. Status oktober 2020 Noordoostpolder draait mee in een onderzoek naar de toekomstbestendigheid…

Sectortafels samenstellen

oktober 2021 Alle sectortafels zijn samengesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, instellingen en overheid. In de praktijk blijkt de samenstelling te wisselen, afhankelijk van de onderwerpen die actueel zijn in de sector. In veel sectortafels is arbeidsmarkt het belangrijkste thema. Status september 2019 In 2019 worden alvast mensen benaderd om deel te nemen aan…