Huisvesting scholieren MBO Aeres

oktober 2021 Door de grote impact van corona op het onderwijs is dit onderwerp niet acuut genoeg geweest om samen op te pakken. De verkenning is wel uitgevoerd, en lijkt kansrijk genoeg voor het uitwerken van een businesscase. Er is samenhang met het agendapunt ‘woon/werkconcepten voor studenten, stagiairs en expats’ Status september 2019 MBO Aeres…

Woon/werkconcepten voor studenten, stagiairs en expats

oktober 2021 Door de druk op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker functies vervuld te krijgen. In Regio Zwolle is gestart met het project ‘Next’ waarbij ondernemers die toptalent werven samen bepaalde taken oppakken, bijvoorbeeld bij de huisvesting, eventueel taalonderwijs, traineeprogramma’s en vervoer. In overleg met een aantal ondernemers onderzoeken we of Noordoostpolder aansluit bij…

Inbreng ondernemers in nieuwe Woonvisie

oktober 2021 De Woonvisie is vastgesteld in oktober 2020, inclusief de inbreng van een groep ondernemers. Status oktober 2020 De woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de woonvisie is de huisvesting van stagiairs, studenten en expats. Status augustus 2020 Iedereen kon tot 13 augustus reactie geven op de…