status september 2019

Politiek is aandacht gevraagd voor de zogenaamde ‘werkende armen’. In de verschillende sectortafels wordt met ondernemers geïnventariseerd hoe groot deze groep is en welke acties bij kunnen dragen aan positieverbetering.