status september 2019

Politiek is aandacht gevraagd voor de zogenaamde ‘werkende armen’. In de verschillende sectortafels wordt met ondernemers ge├»nventariseerd hoe groot deze groep is en welke acties bij kunnen dragen aan positieverbetering.