mei 2022
Dit onderwerp is in de sectortafel Gezondheidszorg aan bod gekomen, omdat daar veel mensen werken met een beperkt aantal uren. In een volgend overleg bekijken we mogelijkheden om mensen ‘te verleiden’ meer uren te werken.

In de andere tafels is aandacht gevraagd voor instrumenten als bijzondere bijstand en scholingsbudget voor werknemers.

status september 2019

Politiek is aandacht gevraagd voor de zogenaamde ‘werkende armen’. In de verschillende sectortafels wordt met ondernemers ge├»nventariseerd hoe groot deze groep is en welke acties bij kunnen dragen aan positieverbetering.