oktober 2021
Dit onderwerp is alleen in de sectortafel Gezondheidszorg aan bod gekomen, omdat daar veel mensen werken met een beperkt aantal uren. In een volgend overleg bekijken we mogelijkheden om mensen ‘te verleiden’ meer uren te werken. In de andere tafels is het thema nog niet verder verkend.

status september 2019

Politiek is aandacht gevraagd voor de zogenaamde ‘werkende armen’. In de verschillende sectortafels wordt met ondernemers ge├»nventariseerd hoe groot deze groep is en welke acties bij kunnen dragen aan positieverbetering.