oktober 2021

De aanpak Sterk Techniek Onderwijs is volop in uitvoering en verloopt goed. De gezamenlijke aanpak en agenda is inspirerend voor andere sectoren, bijvoorbeeld Zorg en Welzijn.

Status januari 2020

Op 16 december 2020is de aanvraag goedgekeurd door het ministerie. In 2020 gaan de partners aan de slag. Het eerste resultaat is er al, een nieuw Bouwen, Wonen en Interieur-lokaal. Dit lokaal wordt gebruikt door leerlingen van het Vakcollege en leerlingen van ROC Friese Poort. Ondernemers dachten mee over de juiste inrichting.

Status september 2019

De samenwerkende scholen in Noordoostpolder en Urk hebben de subsidieaanvraag ingediend bij het rijk. Inmiddels is een goede basis gelegd voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van techniekonderwijs.