status oktober 2021

De RES 1.0 is opgesteld. Daarin werkt de gemeente samen met de andere Flevolandse gemeenten. Flevoland kan in 2030 5,81 terrawatuur aan duurzame energie opwekken. Dat is ruim 5% van de totale Nederlandse opdracht in het Klimaatakkoord. Iedere regio moet om de twee jaar een vernieuwde RES opleveren. Uitgangspunt voor Flevoland is dat er alleen meer duurzame energie kan worden opgewekt als de regio erop vooruit gaat: het moet betaalbaar zijn en er moet ruimte zijn op het energienet. Bij het opstellen van RES 2.0 worden ondernemers betrokken, breder dan de deelnemende ondernemers in de sectortafels.

Status september 2019

Voor provincie Flevoland wordt een Regionale Energie Strategie opgesteld. Van iedere gemeente levert een ambtenaar inbreng in deze strategie. De sectortafels kunnen worden gebruikt om input te leveren.