Status september 2019

Voor provincie Flevoland wordt een Regionale Energie Strategie opgesteld. Van iedere gemeente levert een ambtenaar inbreng in deze strategie. De sectortafels kunnen worden gebruikt om input te leveren.