oktober 2021
Door de grote impact van corona op het onderwijs is dit onderwerp niet acuut genoeg geweest om samen op te pakken. De verkenning is wel uitgevoerd, en lijkt kansrijk genoeg voor het uitwerken van een businesscase. Er is samenhang met het agendapunt ‘woon/werkconcepten voor studenten, stagiairs en expats’

Status september 2019

MBO Aeres en de leden van het Agrofoodcluster hebben een opgave om scholieren uit de rest van Nederland op een goede manier te huisvesten in Noordoostpolder.

In opdracht van de gemeente wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een fysieke huisvesting. Als het resultaat van dit onderzoek is dat een dergelijk concept kansrijk is in Noordoostpolder, kan de gemeente ondersteunen bij het opstellen van een businesscase.