oktober 2021
Status is ongewijzigd.

Status september 2019

Bij verkeerskundige aanpassingen is het erg nuttig om betrokken bedrijven te betrekken via een klankbordgroep.

Gemeente Noordoostpolder heeft hier ervaring mee, de betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd door ondernemers. De klankbordgroep kan ook een rol vervullen voor andere wegbeheerders. Als gemeente leggen we dat contact.