Status september 2019

Dit onderwerp komt op de agenda van alle sectortafels, om samen met ondernemers te komen tot concrete acties op het gebied van circulaire economie.