Status oktober 2020

Noordoostpolder draait mee in een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Daarin wordt ook gekeken naar de kansen voor duurzaamheid. Het onderzoek wordt in 2020 afgerond.

Status september 2019

Dit onderwerp komt op de agenda van alle sectortafels, om samen met ondernemers te komen tot concrete acties op het gebied van circulaire economie.