oktober 2021
Het stimuleren van een circulaire economie is van groot belang, maar heeft vooral bij kleinere ondernemers niet de prioriteit. Als gemeente leren we in regionaal verband van elkaar wat de beste benadering is. Ook grotere ondernemers voelen de urgentie steeds meer.

Status oktober 2020

Noordoostpolder draait mee in een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Daarin wordt ook gekeken naar de kansen voor duurzaamheid. Het onderzoek wordt in 2020 afgerond.

Status september 2019

Dit onderwerp komt op de agenda van alle sectortafels, om samen met ondernemers te komen tot concrete acties op het gebied van circulaire economie.