Status september 2019

In het najaar van 2019 worden gesprekken gevoerd door gemeente en WerkCorporatie met Concern voor Werk/Social Firm over de vraag van werkzoekenden en werkgevers en de invulling die CvW daarin kan geven. De WerkCorporatie zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de sociale wijkteams als het gaat om inwoners met hulpvragen.