oktober 2021

Sinds januari 2021 heeft de gemeente een eigen website, Visit Noordoostpolder, gekoppeld aan de website Visit Flevoland. Deze website zijn we nu aan het vullen met veel informatie, routemodule en er wordt gekeken naar hoe we het beste gevonden kunnen worden door bezoekers. Ook de toeristische kaart zal begin 2022 opnieuw en verbeterd worden uitgegeven, in overleg met toeristische ondernemers.

Status september 2019

Flevoland heeft een uniek verhaal. Het gezamenlijk vertellen van dit verhaal biedt kansen om toeristen en recreanten te trekken. Daarbij helpt het om het verhaal te verbijzonderen voor Noordoostpolder, en ondernemers te helpen met communicatiemiddelen en productontwikkeling. Dit onderwerp hangt samen met de gebiedspromotie en wordt uitgewerkt in de sectortafel Recreatie en Toerisme.