status oktober 2021

Vanuit het Innovatiecluster is intensief contact met Hogeschool Windesheim om zitten personeel verder op te leiden tot HBO-niveau. Ook MBO Friese Poort ontwikkelt AD-programma’s in samenwerking met hogescholen.

Op het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum zijn plannen voor een onderwijscampus. De plannen worden samen met DNW, NLR, RDW, Friese Poort en Windesheim uitgewerkt.

Status oktober 2020

Wij ondersteunen mogelijkheden voor HBO-studies in onze gemeente. Als gemeente sluiten hierbij wij aan op mogelijkheden en initiatieven vanuit onze samenleving. Het is belangrijk dat wij in gesprekken met onderwijsinstellingen en ondernemers alert zijn en waar mogelijk actief ondersteuning bieden om vormen van HBO-studies in Noordoostpolder plaats te laten vinden.

Status december 2019

In Noordoostpolder zijn veel banen op MBO-niveau. In de toekomst verdwijnt een deel van deze banen, door bijvoorbeeld automatisering en robotisering. Het volgen van een Associate Degree kan mensen helpen een hoger niveau te bereiken. Een Associate Degree is een tweejarige opleiding met een praktijkgerichte opzet. Qua niveau zit deze opleiding tussen het mbo en een hbo-bachelor in.

Per sector wordt bekeken hoe de behoefte kan worden gebundeld om te komen tot een passend scholingsaanbod. De Human Capital Agenda biedt financiële kansen.