Status november 2019

Op 15 november 2019, de Dag van de Ondernemer, is het Innovatiecluster Noordoostpolder officieel gepresenteerd. De bedrijven werken samen aan een goed werkend ecosysteem, met de focus onderwijs en arbeidsmarkt, procesinnovatie, delen van kennis en experts en promotie.

Status september 2019

Een groep van acht metaalbedrijven uit Noordoostpolder start in het najaar van 2019 met een activiteitenagenda, vooral gericht op arbeidsmarkt en procesinnovatie. Een vertegenwoordiger van het cluster in oprichting wordt gevraagd om deel te nemen aan de sectortafel ‘Maakindustrie’, om elkaar te versterken.