Status september 2019

Investeren in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de zorgsector als werkgever, met nieuwe vormen van opleiden c.q. ontwikkelen, het aanspreken van nieuwe werknemers en het bieden van perspectief

Dit is een idee vanuit de expertarena Zorg en Welzijn, dat in de sectortafel moet worden uitgewerkt.