oktober 2021
Status is ongewijzigd. We verwijzen nog steeds actief door naar Horizon en Kennispoort, organisatie die (jonge) ondernemers helpen om hun plannen te financieren en/of te verscherpen.

Status september 2019

Jonge ondernemers hebben vaak de potentie om verder te groeien of op te schalen. Maar ze zijn niet altijd in beeld.

Kennispoort en Horizon kunnen start-ups en scale-ups verder helpen, met advies en verwijzing naar ontwikkelfondsen. De ondernemers in de sectortafels kunnen helpen om zicht te krijgen op deze groep.