Status september 2019

In 2019 is een leefstijlenonderzoek uitgevoerd. Die wordt nu doorontwikkeld naar een leefstijlenvinder. Deze leefstijlenvinder geeft inzicht in de omvang van groepen en hun vrijetijdsvoorkeuren. Het helpt ondernemers om hun communicatie en product in te zetten en/of aan te passen aan de meest kansrijke doelgroep.

De leefstijlenvinder is dan ook een interessant onderwerp voor de sectortafel Recreatie en Toerisme.