Status september 2019

De lobby wordt steeds breder opgepakt. Binnen de gemeente houdt iemand zich bezig met de afstemming van de lobby-activiteiten. Een betere toegankelijkheid van Noordoostpolder via openbaar vervoer is in alle sectortafels genoemd als zeer belangrijk voor het economisch klimaat. Ondernemers willen zich graag inzetten voor de lobby.