Status oktober 2020

We gaan verder met lobby voor de Hoogwaardig openbaar vervoer lijn (Lelylijn). VNO/NCW en MKB Nederland spreken zich steeds duidelijker uit vóór een Lelylijn. Doel is de Lelylijn op te laten nemen in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer en een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds.

Status september 2019

De lobby wordt steeds breder opgepakt. Binnen de gemeente houdt iemand zich bezig met de afstemming van de lobby-activiteiten. Een betere toegankelijkheid van Noordoostpolder via openbaar vervoer is in alle sectortafels genoemd als zeer belangrijk voor het economisch klimaat. Ondernemers willen zich graag inzetten voor de lobby.