Status september 2019

Er is behoefte aan woonconcepten voor werknemers en studenten die tijdelijk huisvesting nodig hebben in Noordoostpolder.

De ondernemers die dit onderwerp hebben ingebracht in de expertarena’s, zijn geïnterviewd in het kader van de Woonvisie. Een gecombineerd onderzoek naar de kansen voor hoogwaardige woon/werk campus en scholierenhuisvesting is in augustus van start gegaan. De resultaten worden nog in 2019 verwacht.