oktober 2021
Door de druk op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker functies vervuld te krijgen. In Regio Zwolle is gestart met het project ‘Next’ waarbij ondernemers die toptalent werven samen bepaalde taken oppakken, bijvoorbeeld bij de huisvesting, eventueel taalonderwijs, traineeprogramma’s en vervoer. In overleg met een aantal ondernemers onderzoeken we of Noordoostpolder aansluit bij deze verkenning.

Status september 2019

Er is behoefte aan woonconcepten voor werknemers en studenten die tijdelijk huisvesting nodig hebben in Noordoostpolder.

De ondernemers die dit onderwerp hebben ingebracht in de expertarena’s, zijn geïnterviewd in het kader van de Woonvisie. Een gecombineerd onderzoek naar de kansen voor hoogwaardige woon/werk campus en scholierenhuisvesting is in augustus van start gegaan. De resultaten worden nog in 2019 verwacht.