oktober 2021

Deelauto’s hebben inmiddels hun intrede gedaan in Noordoostpolder. De vraag vanuit de expertarena’s kwam vooral voort uit de behoefte aan betere bereikbaarheid voor stagiairs en jonge medewerkers, bijvoorbeeld in het buitengebied.

Samen met gemeente Steenwijkerland kijken we naar de kansen voor deelmobiliteit, te ontsluiten via een platform waarop je allerlei voertuigen kunt reserveren en betalen. In het najaar van 2021 is een informatiebijeenkomst gepland voor onder andere (recreatie)ondernemers.

Status oktober 2020

Het Netwerk Noordoostpolder Energie Neutraal streeft ernaar eind 2020 de eerste elektrische deelauto’s te plaatsen in het centrum van Emmeloord.

Voor andere innovatieve vervoersconcepten worden de wensen geïnventariseerd en vindt afstemming plaats met de gegevens die voor het nieuwe GVVP beschikbaar zijn gekomen. GVVP staat voor Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan. Het nieuwe GVVP is eind 2020, begin 2021 klaar.

Status mei 2020

Wij doen samen met de provincie en een consortium onderzoek naar innovatieve vervoersconcepten voor de ontsluiting van het landelijk gebied van Noordoostpolder.

Status september 2019

In veel sectoren wordt de lastige bereikbaarheid per OV genoemd als probleem biij het vinden van nieuw personeel. Het kan interessant zijn om samen te kijken naar collectieve vormen van vervoer.

Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in de verschillende sectortafels.