Status november 2019 

Voor de projecten ‘Opleidingsarrangementen in de zorg’ en ‘Zijinstromers in de maakindustrie’ wordt nu onderzocht of de deelnemers een praktijkverklaring kunnen krijgen, die ook bij toekomstige sollicitaties de opleiding aantoonbaar maakt.

Status september 2019

ROC Friese Poort en de gemeente doen mee met de recente pilot Praktijkleren in de regio Flevoland. Doel van deze pilot is om inwoners die geen startkwalificatie kunnen halen in de praktijk te scholen. Leerlingen die aantonen dat zij bepaalde taken en werkprocessen beheersen ontvangen daarvoor een praktijkverklaring en kunnen zo een CV opbouwen.