oktober 2021
Deze pilot is succesvol. Een groot aantal van de deelnemers heeft een baan.

Eventuele vervolgtrajecten maken onderdeel uit van de activiteit ‘Zorgpilots’

Status mei 2020

Bij ZONL draait een project voor welzijnsassistenten. Dit project loopt tot 2022. Er is subsidie om 100 deelnemers (35fte) op te leiden. Dat zijn voor een beperkt deel uitkeringsgerechtigden.

Status november 2019

De eerste mensen zijn aan het werk. We denken in de eerste sectortafel Zorg en Welzijn na over een vervolg van dit traject bij andere werkgevers.

Status september 2019

Zorggroep ONL en ROC Friese Poort werken samen bij het opleiden van ongeveer 100 inwoners (35 fte) tot Welzijn assistent. Aan de opleiding is een baangarantie gekoppeld voor 3 jaar.