oktober 2021
In de sectortafels van juni en oktober is een aantal concrete projecten benoemd. Bijvoorbeeld het inzetten van jongeren om veelgebruikte applicaties in de zorg beter geoefend te krijgen bij de huidige werknemers, en het organiseren van een zorginspiratiedag.

Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke aanpak op de schaal van Noordoostpolder / Urk, met gebruik van regionale actieplannen en beschikbare fondsen.

Status september 2019

Dit is een idee vanuit de expertarena Zorg en Welzijn, dat in de sectortafel moet worden uitgewerkt.