Status september 2019

Dit is een idee vanuit de expertarena Zorg en Welzijn, dat in de sectortafel moet worden uitgewerkt.