Status september 2019

Ondernemers ervaren een aantal knelpunten in de huidige verkeerssituatie.

Dit onderwerp speelt in de primaire agrarische sector en bij logistieke ondernemers. Eerste stap is het in beeld brengen van de huidige knelpunten.