oktober 2021
Deze activiteit is ondergebracht in de mobiliteitsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Ondernemers zijn betrokken bij het opstellen. De visie moet nog worden vastgesteld in de gemeenteraad.

Status september 2019

Ondernemers ervaren een aantal knelpunten in de huidige verkeerssituatie.

Dit onderwerp speelt in de primaire agrarische sector en bij logistieke ondernemers. Eerste stap is het in beeld brengen van de huidige knelpunten.