oktober 2021

Het bestemmingsplan en de bijbehorende MER voor het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum bij het NLR/DNW worden naar verwachting in 2022 afgerond. Naast de testbaan gaat het om een bedrijfs- en onderwijscampus op het gebied van testen en certificeren van nieuwe vormen van mobiliteit.

Status juli 2020

Het bestemmingsplan en de bijbehorende MER zijn in voorbereiding. Met de verschillende partijen (onder andere NLR, RDW en DNW) worden de vestigingsplannen nader geconcretiseerd.

Status december 2019

Het MITC (Mobiliteits- en Infrastructuur Test Centrum) is onderdeel van de Regiodeal voor Noordelijk Flevoland. Op 12 december wordt deze regiodeal officieel ondertekend door het rijk en de regionale partijen.

Samen met de partijen rond het MITC (zoals RDW, NLR en DNW) wordt hard gewerkt aan de realisatie van een nationaal testcentrum bij Marknesse.