Status december 2019

Het MITC (Mobiliteits- en Infrastructuur Test Centrum) is onderdeel van de Regiodeal voor Noordelijk Flevoland. Op 12 december wordt deze regiodeal officieel ondertekend door het rijk en de regionale partijen.

Samen met de partijen rond het MITC (zoals RDW, NLR en DNW) wordt hard gewerkt aan de realisatie van een nationaal testcentrum bij Marknesse.