Status september 2019

In het Kuinderbos en omgeving vind je verschillende activiteiten en ondernemingen die gericht zijn op sport en outdoor. We verkennen of er potentie is om het gebied verder te ontwikkelen en in gezamenlijkheid op de kaart te zetten.

In augustus en september zijn verkennende gesprekken gevoerd met verenigingen en ondernemers.