status mei 2022

De werkzaamheden voor het entreegebied Kuinderbos worden dit jaar afgerond. De recreatieondernemers zijn betrokken bij het vrijetijdscluster in oprichting.

oktober 2021

De gebiedsvisie is vooral een verkenning geworden met daarin de wensen van de verschillende betrokkenen. Dit zal verder uitgewerkt worden met de betrokken ondernemers. Staatsbosbeheer en Eigen Wijze zijn met behulp van ZZL-gelden het entreegebied van het Kuinderbos aan het verbeteren.

Status oktober 2020

In september 2019 zijn de eerste gesprekken gevoerd met ondernemers/verenigingen in en om het Kuinderbos met als doel verkennen of er potentie zit in het beter op de kaart zetten van het Kuinderbos e.o. als outdoor/activiteitencluster. Hier is positief op gereageerd door de stakeholders en dit heeft geleid tot een proces om te komen tot een gebiedsvisie. De gebiedsvisie is in concept klaar, en wordt na afstemming met de betrokkenen definitief gemaakt. Daarna kan gestart worden met de afgesproken ambities en acties. Een deel van de ambities (het realiseren van een entree voor het gebied) wordt onderdeel van een aanvraag uit het programma Zuiderzeelijngelden.

Status september 2019

In het Kuinderbos en omgeving vind je verschillende activiteiten en ondernemingen die gericht zijn op sport en outdoor. We verkennen of er potentie is om het gebied verder te ontwikkelen en in gezamenlijkheid op de kaart te zetten.

In augustus en september zijn verkennende gesprekken gevoerd met verenigingen en ondernemers.