oktober 2021

Er is niet voldoende capaciteit om dit volledig op te pakken. Deels wordt er wel invulling gegeven door de social media kalender Agrofood, gericht op HBO en WO-studenten. Zie ook de activiteit ‘Studentendag organiseren’

Status augustus 2020

We maken een programma voor schoolverlaters om hen te volgen tijdens studie buiten Noordoostpolder. En om hen in contact te brengen met organisaties in Noordoostpolder die stages en onderzoeksopdrachten kunnen bieden.

In verband met de huidige maatregelen is het uitwerken van dit plan uitgesteld naar 2021.

Status september 2019

Het idee is om schoolverlaters die vanuit het voortgezet onderwijs gaan studeren buiten Noordoostpolder te volgen en te benaderen voor stages en onderzoeksopdrachten.

In de sectortafels wordt dit idee verder uitgewerkt, met de ambitie de aanpak voor de schoolverlaters van 2020 van start te laten gaan.