Status september 2019

Het idee is om schoolverlaters die vanuit het voortgezet onderwijs gaan studeren buiten Noordoostpolder te volgen en te benaderen voor stages en onderzoeksopdrachten.

In de sectortafels wordt dit idee verder uitgewerkt, met de ambitie de aanpak voor de schoolverlaters van 2020 van start te laten gaan.