oktober 2021
De groep logistiek wordt uitgebreid met groothandel. In november 2021 staat een fysieke ontmoeting gepland.

Status augustus 2020

In oktober is een nieuwe bijeenkomst. Dit zover de coronamaatregelen het toelaten.

Status september 2019

Tijdens de expertarena ‘Logistiek’ bleek behoefte aan ontmoeting tussen ondernemers onderling. Koopman International heeft inmiddels de deelnemers aan de expertarena Logistiek uitgenodigd voor een werkbezoek.