oktober 2021
Alle sectortafels zijn samengesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, instellingen en overheid. In de praktijk blijkt de samenstelling te wisselen, afhankelijk van de onderwerpen die actueel zijn in de sector. In veel sectortafels is arbeidsmarkt het belangrijkste thema.

Status september 2019

In 2019 worden alvast mensen benaderd om deel te nemen aan de zes sectortafels.
Dit gebeurt in overleg met de deelnemers van de Commissie Economische Ontwikkeling (de toekomstige REO).