Status september 2019

In 2019 worden alvast mensen benaderd om deel te nemen aan de zes sectortafels.
Dit gebeurt in overleg met de deelnemers van de Commissie Economische Ontwikkeling (de toekomstige REO).