oktober 2021
Het Agrofoodcluster heeft door andere prioriteiten nog geen voorstel kunnen maken voor de uitwerking en toegevoegde waarde van een Smart Farming Award in ons gebied.

Status september 2019

Het Agrofoodcluster heeft de opdracht gekregen om dit idee verder uit te werken.