oktober 2021

Deze activiteit hoort thuis bij de sectortafel Onderzoek en Innovatie. De eerste tafel zal eind 2021 plaatsvinden.

Status september 2019

DNW en NLR hebben interesse in een dergelijke studentendag, vooral gericht op technische HBO en WO-studenten. Dit idee vanuit de expertarena wordt verder uitgewerkt in de tafels Onderzoek & Innovatie en Maakbedrijven.