oktober 2021
In de sectortafel Agro en Food is besloten tot een social media-campagne waarin (jonge) agrarische ondernemers, bedrijfopvolgers en stagiairs centraal staan.

Status september 2019

Onderwerp agenderen in de sectortafel ‘Agro en Food’.