oktober 2021

Deze activiteit wordt opgepakt binnen het Innovatiecluster Noordoostpolder. Zie de website http://icnop.nl

Status mei 2020

In januari bleek dat er onvoldoende kandidaten zijn voor een vervolg traject in de maakindustrie. WerkCorporatie en UWV blijven zoeken naar geschikte kandidaten om aan de vraag bij werkgevers te voldoen. Momenteel hebben veel bedrijven minder productiviteit, en is ook de vraag naar personeel minder acuut.

Status september 2019

Na een succesvol project in 2018 start in september 2019 de tweede groep werkzoekenden aan een traject in de maakindustrie. Opzet is dat deze groep na een korte opleiding per 1 januari 2020 kan starten met een BBL opleiding. De deelnemers krijgen dan ook een dienstverband.

Het is duidelijk dat veel mensen die op dit moment nog niet aan het werk zijn, te maken hebben met problemen die het vinden én houden van werk ingewikkeld maken.