oktober 2021

Op praktisch niveau lopen allerlei initiatieven: de denktank Onderwijs – Arbeidsmarkt, het project Sterk Techniek Onderwijs, projecten vanuit Innovatiecluster Noordoostpolder en Agrofoodcluster. Uit een analyse die vlak voor de zomer is opgeleverd blijkt dat er terrein te winnen is door deze projecten meer in samenhang te brengen en meer vooruit te kijken naar de toekomst van arbeid en onderwijs. De manier waarop we dat gezamenlijk invullen is belangrijk onderwerp van gesprek voor de komende maanden.

Status mei 2020

Het bedrijfsleven heeft via BVN en BKU in 2019 het initiatief genomen om een denktank arbeidsmarkt/onderwijs te starten. Gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk zijn aangesloten. In 2020 is besloten om de denktank door een professionele partij aan te laten jagen. De denktank is daarmee een loket geworden om concrete cases en verzoeken van bedrijven te koppelen aan het onderwijs.

Status september 2019

Het vormgeven aan een lokaal arbeidsmarktberaad met onderwijs en ondernemers wordt voorgelegd aan de sectortafels en in 2020 verder uitgewerkt.