Status september 2019

Het vormgeven aan een lokaal arbeidsmarktberaad met onderwijs en ondernemers wordt  voorgelegd aan de sectortafels en in 2020 verder uitgewerkt.