Status mei 2020

Het bedrijfsleven heeft via BVN en BKU in 2019 het initiatief genomen om een denktank arbeidsmarkt/onderwijs te starten. Gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk zijn aangesloten. In 2020 is besloten om de denktank door een professionele partij aan te laten jagen. De denktank is daarmee een loket geworden om concrete cases en verzoeken van bedrijven te koppelen aan het onderwijs.

Status september 2019

Het vormgeven aan een lokaal arbeidsmarktberaad met onderwijs en ondernemers wordt voorgelegd aan de sectortafels en in 2020 verder uitgewerkt.