oktober 2021
Zie de activiteit Zorgpilots

Status september 2019

Regionaal is er een aanpak, waar ook ondernemers vanuit Noordoostpolder op mee kunnen liften. De kennisuitwisseling kan verlopen via de sectortafel Zorg en Welzijn.