Status september 2019

Regionaal is er een aanpak, waar ook ondernemers vanuit Noordoostpolder op mee kunnen liften. De kennisuitwisseling kan verlopen via de sectortafel Zorg en Welzijn.