oktober 2021
De inzet van drones, maar ook autonome voertuigen is nog steeds onderwerp van onderzoek. Gemeente Noordoostpolder fungeert in eerste fasen vaak als medefinancier van onderzoek dat binnen de gemeente plaatsvindt. In latere fasen wordt dat overgelaten aan de markt en/of fondsen met meer financiële armslag.

In de sectortafel Agro en Food komen nieuwe initiatieven aan bod.

Status september 2019

Het Agrofoodcluster, NLR, Dronewerkers en een aantal ondernemers hebben het initiatief genomen om een voorstel te schrijven over de toepassing van drones in de landbouw. De gemeente ondersteunt het initiatief financieel, evenals de provincie Flevoland.