oktober 2021

De gemeenteraad stemde op 13 september 2021 in met het plan voor strategisch gebiedsmarketing. De raad gaat nog mee besluiten over een toekomstige organisatievorm voor de gebiedsmarketing; dit onderdeel wordt aangepast in het plan. Er wordt nu door een kwartiermaker, samen met betrokkenen en gemeente, verder gewerkt aan de uitwerking.

Status juli 2020

Met belangrijke partijen is gewerkt aan het zogenaamde positioneringsstatement en de brandsheet. Deze wordt na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ook is/wordt er nagedacht over de juiste manier om gebiedsmarketing te organiseren.

Status september 2019

In alle sectoren wordt positionering en gebiedspromotie genoemd als belangrijk thema om werknemers en klanten te binden. Vanuit de gemeente is in juni gestart met een associatieonderzoek. Op basis van dit onderzoek werken we met een brede groep betrokkenen aan een programma voor gebiedsmarketing, inclusief middelen waarmee werkgevers de aantrekkelijkheid van het gebied kunnen laten zien aan potentiƫle en nieuwe medewerkers.