status mei 2022
De aanleg van de Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland is nog niet begonnen.

Status december 2019

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland biedt ook kansen voor ondernemers en werkzoekenden in Noordoostpolder. Tijdens de bouw, maar ook door samenwerking tussen maritieme bedrijven en maakbedrijven, ketenverlenging in de foodsector en versterking van het techniekonderwijs. In de relevante sectortafels worden deze en andere synergie-effecten verkend en vertaald in concrete projecten.