status oktober 2021

In de Warmtetransitievisie staat dat de gemeente gaan inzetten op besparingsmaatregelen, en verdere maatregelen neemt op natuurlijke momenten. Dat is bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Voor 2050 moeten de bedrijventerreinen aardgasvrij zijn. De oplossingen worden besproken met de bedrijven die een pand realiseren.

Status september 2019

Acties op het gebied van Energie en Energietransitie worden opgepakt binnen het Netwerk Noordoostpolder Energie Neutraal. Meer informatie is te vinden op netwerknop.nl De leden van het netwerk vragen we om aan te sluiten bij relevante sectortafels, om zo meer ondernemers te bereiken.