status mei 2022

De gemeente heeft intensief contact met Liander over de congestie op het elektriciteitsnet. Ook de BVN is betrokken. Er wordt gezocht hoe netwerkbeheerder en gemeenten vanuit hun rol de problemen voor ondernemers die voorkomen uit de netcongestie kunnen beperken en zo snel mogelijk oplossen.

Het Netwerk Energieneutraal focust zich momenteel op drie thema’s: gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit. Op al deze gebieden zijn projecten in samenwerking met lokale ondernemers.

Vanuit de Transitievisie Warmte onderzoeken we in 2022 de haalbaarheid van warmtenetten in Luttelgeest/Marknesse (gevoed door de geothermische bronnen in Luttelgeest) en delen van Emmeloord (met warmte uit de Urkervaart (aquathermie)).

status oktober 2021

In de Warmtetransitievisie staat dat de gemeente gaan inzetten op besparingsmaatregelen, en verdere maatregelen neemt op natuurlijke momenten. Dat is bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Voor 2050 moeten de bedrijventerreinen aardgasvrij zijn. De oplossingen worden besproken met de bedrijven die een pand realiseren.

Status september 2019

Acties op het gebied van Energie en Energietransitie worden opgepakt binnen het Netwerk Noordoostpolder Energie Neutraal. Meer informatie is te vinden op netwerknop.nl De leden van het netwerk vragen we om aan te sluiten bij relevante sectortafels, om zo meer ondernemers te bereiken.