Status september 2019

We zien kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio, in combinatie met betere bereikbaarheid voor de eigen inwoners

Dit onderwerp wordt uitgewerkt in de sectortafel Recreatie en Toerisme.