oktober 2021
De ZZL-aanvraag waar dit project deel van uitmaakt is in december 2020 gehonoreerd. Inmiddels ontwikkelt Visit Flevoland een thematische e-bikeroute die langs de tien dorpen gaat. Voor de zomer van 2022 zal deze op de website staan

Status oktober 2020

We zien kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio, in combinatie met betere bereikbaarheid voor de eigen inwoners. We hebben in kaart gebracht wat het realiseren van een dergelijk project betekent en wat de kosten zijn. Het project wordt meegenomen in een aanvraag vanuit het programma Zuiderzeelijngelden. Wanneer hier positief op besloten wordt kan dit verder uitgewerkt worden in de sectortafel Recreatie en Toerisme.

Status september 2020

We zien kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio, in combinatie met betere bereikbaarheid voor de eigen inwoners

Dit onderwerp wordt uitgewerkt in de sectortafel Recreatie en Toerisme.