status mei 2022
Deze activiteit is afgerond.

oktober 2021

Het thema voor landelijke promotie in 2022 van het NBTC zal draaien om de Floriade en Green Cities. Het centrum van activiteiten is Almere. Vooral voor overnachtingen mogen we hieruit extra bezoekers verwachten Onze promotie gaat hierop vol inzetten. Dit jaar en begin van het volgend jaar gaat extra aandacht uit naar onze website en we gaan ondernemers extra enthousiasmeren om input te leveren voor de website.

Status oktober 2020

We hebben in 2019 geparticipeerd in de NBTC metrolijn Nederland Waterland. Schokland, Waterloopbos en Urk zijn in combinatie met andere “watericonen” in Nederland gepromoot in het buitenland.

Vanuit de stimuleringsregeling Flevoland is een subsidie beschikbaar gesteld voor verdere productontwikkeling, daar wordt in 2020 aan gewerkt. Op de Bloemenlijn is vanuit Flevoland destijds een Go gegeven. Omdat andere regio’s geen Go gegeven hebben is dit niet doorgegaan. Noordoostpolder is in 2019 wel aangehaakt op de tulpenpromotiecampagne van het NBTC gericht op Duitsland en België. Omdat de Tulpenroute in 2020 vanwege Corona niet doorgegaan is, zijn de promotiecampagnes afgezegd. Wel zijn er een aantal promotiecampagnes gevoerd in het kader van het hersteloffensief.

Begin dit jaar heeft het college ingestemd met het Perspectief Flevoland 2030. Er is gekozen voor de storylines: Vernieuwend Ontwerp, Watererfgoed en agro&food. Er ligt nu een voorstel voor een proces om uitvoering te geven aan deze verhaallijnen.

Status september 2019

Landelijk is een investeringsagenda gemaakt om toerisme beter te spreiden over Nederland. Hiervoor zijn de zogenaamde lijnen bedacht: thema’s die verschillende locaties in Nederland binden. Voor Noordoostpolder zijn de Bloemenlijn en de Waterlandlijn interessant.

We maken provinciebreed een kansenkaart. Ondernemers uit Noordoostpolder denken mee.

De Waterlandlijn wordt actief gepromoot in het buitenland. Met een subsidie uit de stimuleringsregeling kan aan verder productontwikkeling worden gewerkt, om Noordoostpolder nog interessanter te maken voor een bezoek.