Status september 2019

Een deel van de ondernemers die het belang van goede huisvesting hebben ingebracht in de expertarena’s, zijn geïnterviewd in het kader van de Woonvisie.