oktober 2021
De Woonvisie is vastgesteld in oktober 2020, inclusief de inbreng van een groep ondernemers.

Status oktober 2020

De woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de woonvisie is de huisvesting van stagiairs, studenten en expats.

Status augustus 2020

Iedereen kon tot 13 augustus reactie geven op de concept-Woonvisie. De Woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is dit agendapunt afgerond.

Status september 2019

Een deel van de ondernemers die het belang van goede huisvesting hebben ingebracht in de expertarena’s, zijn geïnterviewd in het kader van de Woonvisie.