Energie en Energietransitie

status mei 2022 De gemeente heeft intensief contact met Liander over de congestie op het elektriciteitsnet. Ook de BVN is betrokken. Er wordt gezocht hoe netwerkbeheerder en gemeenten vanuit hun rol de problemen voor ondernemers die voorkomen uit de netcongestie kunnen beperken en zo snel mogelijk oplossen. Het Netwerk Energieneutraal focust zich momenteel op drie…

Aansluiten bij Regionale Energie Strategie

status oktober 2021 De RES 1.0 is opgesteld. Daarin werkt de gemeente samen met de andere Flevolandse gemeenten. Flevoland kan in 2030 5,81 terrawatuur aan duurzame energie opwekken. Dat is ruim 5% van de totale Nederlandse opdracht in het Klimaatakkoord. Iedere regio moet om de twee jaar een vernieuwde RES opleveren. Uitgangspunt voor Flevoland is…

Circulaire economie

oktober 2021 Het stimuleren van een circulaire economie is van groot belang, maar heeft vooral bij kleinere ondernemers niet de prioriteit. Als gemeente leren we in regionaal verband van elkaar wat de beste benadering is. Ook grotere ondernemers voelen de urgentie steeds meer. Status oktober 2020 Noordoostpolder draait mee in een onderzoek naar de toekomstbestendigheid…